septiembre 26, 2009

Blogs Talleres Esarq UIC

1. REALIDAD www.tallerrealityesarq.wordpress.com

2. SISTEMAS www.tallersystemsesarq.wordpress.com

3. HOUSING www.tallerhousingesarq.wordpress.com

4. METROPOLIS www.tallermetropolisesarq.wordpress.com

5. DIPLOMA www.tallerdegreeesarq.wordpress.com

Anuncios

Tallers_Jurys Tercer Trimestre 07-08

junio 6, 2008

Tallers_Jurys Segon Trimestre 07-08

marzo 7, 2008

tallersesarq0708jurys2t-copy.jpg

tallersesarq0708jurys2t.pdf

Tallers_Profesores/Teachers

febrero 6, 2008

Profesores al completo en la pagina web EsArq/UIC. Ordenados Alfabeticamente incluye Profesores Invitados, Profesores, Profesores Asistentes y Profesores Áreas Taller Quinto Curso.

http://www.unica.edu/ca/area-projectes-arquitectonics

Tallers_Jurys 1Trimestre 07-08

noviembre 26, 2007

tallersesarqjurys07081t.jpg

tallersesarq0708jurys1t.pdf

Tallers_Blogs

noviembre 26, 2007

Jueves 26 de octubre de 2007 en EsArq.

Reunidos a las 10H00, Jaume Valor, Jorge Garcia de la Camara, Josep Cargol, Isabel Concheiro y Miquel Lacasta.

Convocados los 7 Profesores Assistentes de Curso de Tallers EsArq: Jonathan Arnabat, Joan Vitòria, Jaume Canals, Tat Bonvehí, Javier Jiménez, Relja Ferusic y Marc Camallonga.

Informados los Profesores Coordinadores de Curso y el resto de profesores de grupos prácticos de Tallers Esarq (Àrea de Proyectos)

Se decide abrir Blogs por curso de los Tallers EsArq como nueva heramienta de comunicación entre profesorado y alumnado, así como puerta al mundo de las actividades que se desarrolan en los cursos de Proyectos.

www.tallersesarq.wordpress.com

1. REALIDAD www.tallerrealityesarq.wordpress.com

2. SISTEMAS www.tallersystemsesarq.wordpress.com

3. HOUSING www.tallerhousingesarq.wordpress.com

4. METROPOLIS www.tallermetropolisesarq.wordpress.com

5. DIPLOMA www.tallerdegreeesarq.wordpress.com

Josep Cargol, Coordinación General Tallers EsArq

Tallers_Studios

noviembre 25, 2007

070925_Tallers_EsArq

TALLER DE PRIMER CURS REALITAT_REALITY 

El tema del curs gira entorn als diferents models de la “realitat” que se sintetitzen en el projecte d’arquitectura (geomètric, matemàtic, cultural..).

El primer taller te com a objectiu que l’estudiant desenvolupi la seva capacitat d’anàlisi representació i comprensió crítica del seu entorn.

En aquest context, el projecte d’arquitectura es plantejarà com a síntesi de dades, coneixements i disciplines i com a instrument per a comprendre alhora que actuar sobre l’entorn que te implicacions culturals i ètiques.

El primer curs també inclourà una introducció a totes les àrees de la carrera amb especial menció a les específiques de l’ESARQ (cooperació, sostenibilitat i gestió).

TALLER DE SEGON CURS SISTEMES_SYSTEMS

El segon taller te com a objectiu l’el·laboració de continguts complexos a partir de les habilitats i vocabulari adquirit en el primer curs.

Per tal d’aprofundir en la complexitat del fet arquitectònic, es farà especial referència a l’arquitectura com a conjunt de sistemes (estructura, instal·lacions, pell, etc.) i la seva integració a través de la forma.

TALLER DE TERCER CURS HOUSING_HOUSING

El tercer taller te com a objectiu l’aprofundiment de l’arquitectura com a fet directament relacionat amb l’habitar, utilitzant l’experiència directa que d’aquest aspecte tenen tots els estudiants.

En aquest context, s’utilitzarà l’ús residencial i la seva experimentació avançada com a resum de paràmetres (socials, econòmics, culturals, ambientals, etc.) i s’estudiarà la seva evolució com a indicador dels canvis en la percepció de l’entorn al llarg de la història.

TALLER DE QUART CURS METROPOLIS_METROPOLIS

El quart taller te com a objectiu plantejar a l’estudiant situacions on els instruments adquirits anteriorment no són suficients per a realitzar les anàlisis i propostes que se’ls sol·liciten.

En aquest context, l’estudiant haurà de desenvolupar un nou utillatge conceptual apropiat per enfrontar situacions de gran escala i complexitat elevada que, alhora, siguin propis d’una manera pròpia de treballar.

TALLER DE CINQUÈ CURS DIPLOMA_DEGREE

El cinquè taller te com a objectiu orientar totes les competències adquirides fins al moment vers a l’execució del projecte d’arquitectura.

En aquest context, l’estudiant haurà de treballar sobre la documentació i la gestió dels processos de producció tant del projecte com de la seva posada en obra.